Hvordan finne en felles identitet

Når ulike firmaer skal dele kontorlokale kan det være vanskelig å komme til enighet om hvordan ting skal være og se ut. Da kan det være lurt å hente inn nøytral ekstern hjelp for å finne en fellesnevner som alle er fornøyde med. I dette tilfellet gikk vi i dybden på de ulike firmaene sine behov men var veldig fri i selve utrykket i lokalet. Begeistring var stor da de fikk se det ferdige resultatet.

Flere prosjekter

Kongensgate 12, Garderobe
Nye Prosjekter
JusLab
Nye Prosjekter
FinStart Nordic
Nye Prosjekter