Hjem

Det er blitt så fint her at jeg begynner å gråte.

Rie Hurlen Larsen

Partner, Reflecto Search & Selection

Om oss

Erfaring og kompetanse

Vi legger vår sjel i å lage prosjekter som er tilpasset menneskene som skal bruke dem og som er snille mot kloden vår. Vi forsøker alltid å gjenbruke, upcyckle og se på løsninger som krever minimalt med miljøavtrykk der det er mulig.

Ambisjonen vår er å tilrettelegge for at lokalene kan vokse eller downsize med bedriften uten store ombygninger. Bra for bedriften, bra for gårdeier, bra for lommeboken og sist, men ikke minst, bra for miljøet!

Med respekt for arkitekturen og miljøet, samt et øye for detaljer og kreative løsninger har vi i tilsammen snart 25 år vært med på å utvikle spennende prosjekter for en rekke ulike firmaer.

Ethvert prosjekt er unikt og tar utgangspunkt i våre kunders historie. Vi er gode på å få til mye ut av lite og er opptatt av å bevare og gjenbruke der det er mulig.

Vi jobber nettverksbasert og samarbeider med mennesker som har den beste kompetansen innenfor ulike sjangre i arkitekt- og designfaget, for å kunne oppnå unike, kreative og spennende resultater for våre kunder.

Telefon: 480 03 181
E-post: hege.liven@kubik.no

Telefon: 939 68 830
E-post: sylwia@kubik.no

Telefon: 924 82 084
E-post: pia.sand@kubik.no

Vår metode

01. Innsikt

Vi har som mål å «komme under huden» på kunden – det er helt avgjørende for et vellykket prosjekt. Ved å forstå kundens identitet, kartlegge behov samt få oversikt over ambisjoner, fremdrift og budsjetter har vi grunnlaget for å kunne innfri kundens ønsker og levere kostnadsbesparende og tidseffektivt.

02. Konsept

I interne workshops ser vi på ulike muligheter til å gjenspeile kundens identitet og ønsker i interiørløsningene. Vi bruker plansjer, fotomontasjer, 3D-illustrasjoner og plantegninger for å formidle våre tanker til kunden.

03. Implementering

Når ideen og konseptet er spikret, går vi i dybden på farger og materialer, utarbeider arbeidstegninger for håndverkere, lager anbudsbeskrivelser for møbler, innhenter og vurderer tilbud og står for kontrahering av leverandører og entreprenører.

04. Oppfølging

Vi følger prosessen til ferdig overlevering av lokaler. Vi fungerer som bindeledd mellom kunden, håndverkere, entreprenør og leverandører og sørger for levering i henhold til avtale og beskrivelse. Vi gir oss ikke før alle detaljer er på plass og våre kunder er strålende fornøyde.

Kontakt

Kontakt

Kubik interiørarkitekter AS
  • Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo
  • Pia: 924 82 084 / Hege: 480 03 181 / Ole: 941 55 210

Org. nummer: 999 520 979