En ny start

Advokatforeningen benyttet flytteprosessen til å gjøre store strukturelle endringer i hvordan de jobbet og hvordan de fungerte. Fra å sitte i 5 etg i et kontorbygg med svært lite fellesarealer rommer de nye lokalene like mye fellesarealer som kontorplasser samtidig som arealet ikke økte. Løsningen ble at alle måtte sitte åpent. Dette er alltid en krevende prosess og det er viktig at de ansatte får være med i prosessen med å forme lokalene. Utformingen av torget som en multifunksjonell møteplass både for de ansatte og medlemmene har gjort at Advokatforeningen har lykkes.

Flere prosjekter

Cultivate Food
Nye Prosjekter
Yne
Nye Prosjekter
Silicon Labs
Nye Prosjekter