“Kubik interiørarkitekter leverer alltid presise og gjennomarbeidede løsninger med høy faglig kvalitet. Vi har hatt stort utbytte av deres kompetanse ved oppbyggingen av vårt Oslo kontor”

Frida

Operations Director, Designit

Kreativitet i hver centimeter

I dette prosjektet var prosessen med brukerne og deres måte å arbeide på ekstremt viktig for å få til et lokale som fremmer kreativitet og innovasjon. Interne workshops og grundige brukeranalyser la grunnlaget og forutsetningene for utformingen av arealene. Brukernes behov for å kunne skrive på vegger, holde presentasjoner og benytte seg av boards, post-it-lapper og ulike arbeidsmåter la føringene for et variert og spennende lokale. Hvert hjørne, hver krok og hvert rom er designet med tanke på ulik bruk og funksjon. Noen av rommene ble også laget nesten tomme for at brukerne selv kunne definere behov og ønsker etter hvert som de bodde seg til i lokalet.

Les mer om Designit og deres desingfilosofi  her

 

Flere prosjekter

Advokatforeningen
Nye Prosjekter
Yne
Nye Prosjekter
Silicon Labs
Nye Prosjekter