Felles arena for ulike firmakulturer

Det kan være utfordrende når ulike firmaer slåes sammen. Kontorlokalet er en viktig brikke for at de ulike kulturene kan smelte sammen og fungere som ett firma. Ved å lage ulike arbeidssoner der noen jobber i åpne team, mens andre sitter i mer tradisjonelle cellekontorer ga vi fleksibilitet til lokalet og de ansatte. Det var også viktig å lage et sterkt uttrykk i lokalet. Farger, møbler, grafisk utsmykning og belysning var med på å gi en ny felles identitet.

Flere prosjekter

Advokatforeningen
Nye Prosjekter
Yne
Nye Prosjekter
Silicon Labs
Nye Prosjekter