Vi gjør oss klar til presentasjon av konsept til #RfD

In by