Utvidelsen av Grand Hotell Egersund går framover i storm fart.

In by

Torsdag reiser Kubik på befaring for å ta en siste vurdering av møbelanbud og bestillinger. Vi gleder oss. Grand Hotell Egersund, Show og underholdning