Møbler leveres i 6 etg og verdens fineste Dinesen gulv er nesten ferdig lagt i 5 etg.

In by

Akersbakken 12 får nok et løft når disse to lokalene blir ferdige.