Inspirasjonsplansjer klare for levering.

In by

Her har KUBIK samarbeidet med 60 grader næringsmegling og Entra for utvikling av prospekt til kontorlokaler i det vakre NVE bygget.