Fra dagens befaring i Grensen 17: Det males i en etasje mens det fortsatt jobbes med ventilasjon og enorme mengder kabler i den andre.

In by

Nå går det virkelig fort fram mot innflytting. Følg med på fremdriften?