Kubik Interiørarkitekter deltar i en workshop der vi ser på hvordan man kan forbedre de fryktlige boforholdene som vi innlosjerer flyktningene som kommer til Norge i.

In by

Prosjektet ledes av Interiørarkitekt Else Marie Egenes Abrahamsen.
Er det noen av våre flinke kollegaer som har lyst til å bidra i prosjektet så ta kontakt! Neste workshop er 24 februar fra 18-20 på Torshov Transittmottak. Under kan dere lese mer om det spennende prosjektet.